Domov - Program razvoja podeželja

 

 

 

prp-ekszrp-eivp-1

 

SPLETNE POVEZAVE:

 

Nakup kmetijske mehanizacije

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup kmetijske mehanizacije iz naslova 20. Javni razpis za podukrep 4.1-Podpora za naložbe v
kmetijska gospodarstva za leto 2021

 

POVZETEK

Kmetija je na 20.javnem razpisu podukrepa 4.1 PRP 2014-2020 kandidirala za nakup kmetijske
mehanizacije. Kmetijska mehanizacia: sprednje hidravlično dvigalo in priključna gred, traktor
dvoosni, čelna kosilnica, pobiralni zgrabljalnik, samonakladalno prikolico.

Kupila je tudi opremo za uhlevitev – krtača za govedo za dobrobit živali.

Investicija v kmetijsko mehanizacijo je potrebna, ker je nekatera oprema stara več let , druga pa je
tudi že amortizirana. Nabavili pa smo tudi novo zmogljivejšo opremo, ki jo kmetija do sedaj ni imela.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kupili bomo kmetijsko mehanizacijo, kupili krtačo za govedo za dobrobit živali in uredili sadovnjak z
jablanami s protitočno mrežo.

 

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na javnem razpisu bomo na kmetiji dosegli naslednje cilje:

 • hitro in kvalitetno spravilo krme
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje fizičnega dela na področju primarne kmetijske pridelave v korist razvijajoči se turistični dejavnosti
 • prilagajanje na podnebne spremembe
 • Na kmetiji zasledujemo sledeče horizontalne cilje:
 • prosilec je član zadruge
 • okoljski prispevek: povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več ko 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetiskih zemljišč v uporabi
 • delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov
 • Na kmetij zasledujemo naslednje cilje na področju inovacij:
 • kmetija je kupila stroj z veljavnim patentom –pobiralni zgrabljalnik Lavrih
 • kmetija je uvedla nov proizvod -ovce
 • uredila je nasad jablan sorte Goriška sevka, kateri grozi genska erozija
 • Na kmetiji zasledujemo naslednje cilje na področju podnebnih sprememb:
 • uredil se je nasad jablan odpornih sort Goriška sevka
 • nad nasadom se je postavilo protitočno mrežo

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetijskega gospodarstva predvsem zaradi dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, saj se bo z novo mehanizacijo zmanjšal obseg fizičnega dela v primarni kmetijski proizvodnji. Kmetija se poleg primarne kmetijske proizvodnje ukvarja tudi z nastanitvenim turizmom, ki je ravno v poletnih mesecih, v času spravila krme, na višku sezone.
 • Dvig kvalitete krme za potrebe domače živine, saj se bo zaradi modernizacije kmetijske mehanizacije bistveno skrajšal čas spravila krme s travinja, ki pozitivno prispeva k dvigu kvalitete krme ter posledično dvigu kvalitete doma pridelanih ekoloških proizvodov.
 • Kvalitetno spravilo krme – sena.
 • Zaščita trajnih nasadov pred ujmami, točo.
 • Namestitev hlevske opreme, ki prispeva k izboljšanju dobrega počutja živali – krtača za govedo
 • Okoljski prispevek: povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi
 • Okoljski prispevek: delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odsotkov.

 

 

Nakup cevnega sistema za razdeljevanje gnojevke po parceli.

 

CILJI NALOŽBE 

Naložba je nakup cevnega sistema za razdeljevanje gnojevke po parceli. Mladi prevzemnik se je odločil za nakup cevnega sistema Perwolf, s katerim si bo olajšal gnojenje z gnojevko. Za izvedbo takega načina gnojenja, ki bo prispeval k zmanjšanju toplogrednih plinov na kmetiji je potrebno nabaviti 500 m cevnega sistema za razdeljevanje gnojevke po parceli (400 m fi 76 mm in 100 m fi 65 mm), to so posebej močne specialne cevi namenjene pretoku gnojevke pri visokem tlaku z ustreznimi priključki in spojkami ter dvojno zaščitno cevjo. Nabaviti je potrebno še klasično rolo za fleksibilne cevi ECO 400 (kolut) za navijanje cevi  s hidravličnim pogonom, razdelilec za grobo kapljično brizganje gnojevke do širine 12 m, ki je posebej razvit za Briellmaier kosilnice, katero  je mladi prevzemnik nabavil s pomočjo sredstev iz podukrepa 6.1  ter tritočkovno črpalko z delovanjem preko polža.

Za potrebe skladiščenja gnojevke bo nabavil tudi t.i. balon oz. mobilni objekt za skladiščenje živinskih gnojil.

 

REZULTATI  NALOŽBE

Načrtovana naložba bo pripomogla k dvigu konkurenčnosti kmetije, predvsem zaradi večje produktivnosti dela, saj se bo z novo mehanizacijo bistveno zmanjšal obseg dela in zmanjšala se bo tudi poraba goriva pri gnojenju. Z novo mehanizacijo bo lahko gnojil površine na strmih terenih, ki jih ima kmetija veliko in jih do sedaj ni mogel pognojiti. To bo pripomoglo  k dvigu kvalitete teh površin in s tem tudi krme pridelane na njih. Obenem bo s predvideno naložbo poskrbel tudi za zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov. Z nabavo mobilnega objekta za shranjevanje živinskih gnojil bo poskrbel za dodatne kapacitete za shranjevanje gnojevke.