Domov - Program razvoja podeželja

 

 

 

prp-ekszrp-eivp-1

 

CILJI NALOŽBE 

Naložba je nakup cevnega sistema za razdeljevanje gnojevke po parceli. Mladi prevzemnik se je odločil za nakup cevnega sistema Perwolf, s katerim si bo olajšal gnojenje z gnojevko. Za izvedbo takega načina gnojenja, ki bo prispeval k zmanjšanju toplogrednih plinov na kmetiji je potrebno nabaviti 500 m cevnega sistema za razdeljevanje gnojevke po parceli (400 m fi 76 mm in 100 m fi 65 mm), to so posebej močne specialne cevi namenjene pretoku gnojevke pri visokem tlaku z ustreznimi priključki in spojkami ter dvojno zaščitno cevjo. Nabaviti je potrebno še klasično rolo za fleksibilne cevi ECO 400 (kolut) za navijanje cevi  s hidravličnim pogonom, razdelilec za grobo kapljično brizganje gnojevke do širine 12 m, ki je posebej razvit za Briellmaier kosilnice, katero  je mladi prevzemnik nabavil s pomočjo sredstev iz podukrepa 6.1  ter tritočkovno črpalko z delovanjem preko polža.

Za potrebe skladiščenja gnojevke bo nabavil tudi t.i. balon oz. mobilni objekt za skladiščenje živinskih gnojil.

 

 

REZULTATI  NALOŽBE

Načrtovana naložba bo pripomogla k dvigu konkurenčnosti kmetije, predvsem zaradi večje produktivnosti dela, saj se bo z novo mehanizacijo bistveno zmanjšal obseg dela in zmanjšala se bo tudi poraba goriva pri gnojenju. Z novo mehanizacijo bo lahko gnojil površine na strmih terenih, ki jih ima kmetija veliko in jih do sedaj ni mogel pognojiti. To bo pripomoglo  k dvigu kvalitete teh površin in s tem tudi krme pridelane na njih. Obenem bo s predvideno naložbo poskrbel tudi za zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov. Z nabavo mobilnega objekta za shranjevanje živinskih gnojil bo poskrbel za dodatne kapacitete za shranjevanje gnojevke.